Zabezpieczenie domu przed pożarem

Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku jest niezbędne, niezależnie od tego czy jest to budynek mieszkalny, gospodarczy, przemysłowy,  czy magazynowy. Jednym z elementów tego zabezpieczenia jest izolacja termiczna, która powinna być wykonana z materiałów o najwyższej klasie reakcji na ogień.

Jednym z typów zabezpieczenia przeciwpożarowego jest tzw. bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe. To m.in. zabezpieczenia konstrukcji budowlanych, uszczelnienia przejść pożarowych przez ściany wydzielające strefy ppoż., ale również właściwości samych materiałów budowlanych.

Klasy reakcji na ogień

Wyroby budowlane (oprócz posadzek) mają określone podstawowe klasy reakcji na ogień od A1 do F:

A1 –  wyroby niepalne,

A2 –  wyroby prawie niepalne,

B  –  wyroby o bardzo ograniczonym udziale w pożarze,

C  –  wyroby o ograniczonym, lecz zauważalnym udziale w pożarze,

D  –  wyroby istotnie przyczyniające się do rozwoju pożaru,

E  –  wyroby bardzo zwiększające i przyspieszające pożar,

F  –  wyroby, dla których nie określa się żadnych wymagań.

Zadbaj o najlepsze zabezpieczenie budynku - wybierz klasę A1

Dbając o bezpieczeństwo pożarowe, należy wybrać materiały niepalne. Takie są produkty z wełny skalnej. Płyty i maty izolacyjne oferowane przez ROCKWOOL są odporne na działanie ognia i temperatury pożarowej, która przekracza 1000°C!

  • Wełna skalna to materiał niepalny, z najwyższą euroklasą A1, zabezpieczający elementy budowlane przed działaniem ognia.
  • Wełna skalna ROCKWOOL stanowi osłonę przeciwogniową dla wszelkich elementów budynku.

Korzyści z zabezpieczenia budynku wełną skalną:

– ognioodporność wełny skalnej ROCKWOOL i stabilność jej kształtu wpływają na zachowanie wytrzymałości konstrukcji i wydłużają czas, jaki upłynie, zanim konstrukcja się ugnie;

– konstrukcja dłużej zachowuje szczelność ogniową, później powstają w niej szczeliny, a tym samym zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia;

– w razie pożaru ciepło nie przenika łatwo przez przegrody i zmniejsza się ryzyko samozapłonu po stronie konstrukcji, która nie jest bezpośrednio narażona na działanie ognia.

Do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie jest przeznaczony m.in. system FIREPRO z wełny skalnej ROCKWOOL. To kompleksowe rozwiązania materiałowe oraz technologiczne, które można wykorzystać do każdego rodzaju zabezpieczeń. Produkty należące do systemu FIREPRO posiadają krajowe oceny techniczne (aprobaty techniczne), certyfikaty zgodności, atesty higieniczne. By ułatwić wykonawcom i architektom dobór grubości izolacji w systemie FIREPRO, firma ROCKWOOL oferuje oprogramowanie do obliczania wszystkich parametrów (również o nazwie FIREPRO).

Zabezpieczenie domu przed pożarem

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i betonowych

Do wykonywania izolacji ogniochronnych wewnątrz budynków firma ROCKWOOL oferuje system CONLIT 150.

Stosuje się go do elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych oraz wskaźniku masywności przekroju U/A≤350 m-1. CONLIT 150 zabezpiecza przed działaniem ognia nawet do 240 minut, a podczas pożaru konstrukcje nie tracą swoich cech wytrzymałościowych, nośności i stateczności.

Płytami CONLIT 150 okłada się także konstrukcje żelbetowe.

Dzięki zastosowaniu CONLIT 150 można uzyskać klasę odporności ogniowej zabezpieczeń konstrukcji stalowych i betonowych do R 240.

Klasa R 240 oznacza, że główna konstrukcja budynku ma najwyższą, wymaganą nośność ogniową – do 4 godzin (dla porównania konstrukcja główna budynku o niższej klasie odporności pożarowej posiada klasę R 120).

Zabezpiecz elewację ocieploną metodą ETICS

Płyty izolacyjne z wełny skalnej są także przeznaczone do przeciwpożarowego zabezpieczenia elewacji. Ocieplenie ścian zewnętrznych niepalnymi płytami FRONTROCK SUPER gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe. Obowiązkowo należy je stosować np. na ścianach oddzielenia ppoż. oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników budynku.

W przypadku elewacji ocieplanych metodą ETICS ze styropianem należy stosować bariery ogniowe z płyt FRONTROCK FS oraz FRONTROCK FSN. Takie rozwiązanie ogranicza rozprzestrzenianie się ognia po elewacji, a tym samym zapewnia minimalny, akceptowalny poziom bezpieczeństwa. FRONTROCK FS jest zabezpieczeniem przeciwpożarowym w postaci niepalnych pasów elewacji, a FRONTROCK FSN służy do zabezpieczania naroży okiennych. Oba produkty można stosować zarówno w nowych budynkach, jak i poddawanych termomodernizacji. 

FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN nie wymagają wcześniejszego docinania czy obróbki. Produkt jest fabrycznie gruntowany, dzięki czemu montuje się go łatwo i szybko, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Co ważne, wymiary i właściwości płyt FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN odpowiadają wymaganiom z „Wytycznych projektowania ociepleń elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”, wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.